Disclaimer

1. Alle teksten, afbeeldingen en andere vormen van content op www.haidu.co zijn geproduceerd door HAIDU zelf en mogen niet zonder enige toestemming worden overgenomen. Er rust auteursrecht op deze teksten, afbeeldingen en andere vormen van content op grond van artikel 25 Auteurswet. Inbreuk op het auteursrecht zal juridisch vervolgd worden.

2. De resultaten van het gebruik van de product(en) van de ondernemer kunnen om verschillende redenen variëren en zijn niet gegarandeerd. De ondernemer/website biedt geen medisch advies, maar kan informatie bevatten over medische en gezondheidsgerelateerde onderwerpen. Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van het advies, de zorg, de diagnose of de behandeling door een arts of andere medische professional.

U mag deze informatie niet gebruiken voor het diagnosticeren of behandelen van gezondheidsproblemen of ziekten. Raadpleeg altijd uw eigen arts. Raadpleeg in ieder geval een arts voordat u ons product gebruikt als u een medisch probleem of ziekte heeft of vermoedt. De product(en) is/zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen en moet buiten hun bereik worden gehouden.

Lees aandachtig alle informatie die bij de product(en) wordt geleverd/verstrekt. Door het op deze website verkochte product(en) van de ondernemer te gebruiken, aanvaardt u de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele wettelijke, medische of financiële aansprakelijkheid die u kunt oplopen als gevolg van uw aankoop en gebruik van het product. Daarom is uw gebruik van de product(en), deze website en de materialen daarin op eigen risico.

Samenvattend: de ondernemer neemt geen aansprakelijkheid voor iedere vorm van directe en/of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van HAIDU. Dit geldt tevens voor persoons- schade en letsel ontstaan door (foutief)gebruik van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op bijgesloten/verstrekte informatie en/of de website van HAIDU. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.